صاحب رسانه،مجری کمپین های کشوری

استراتژی

 • طراحی استراتژی بازاریابی
 • طراحی استراتژی تبلیغاتی
 • طراحی استراتژی رسانه ای

تحقیقات و بازاریابی

 • تحلیل نیازهای مخاطب
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • تحلیل رقبا

برنامه ریزی رسانه ای

 • بررسی و تحلیل مخاطب
 • طراحی استراتژی رسانه ای
 • تحلیل گروه های مرجع

تولید محتوا

 • ایده پردازی خلاقانه
 • طراحی پویا و خلاقانه
 • طراحی تعاملی

بازاریابی دیجیتال

 • طراحی استراتژی های بازاریابی دیجیتال
 • تولید محتوای خلاقانه
 • بهینه سازی موتورهای جستجو

طراحی و اجرای کمپین

 • طراحی و اجرای کمپین های 360 درجه
 • طراحی و برنامه ریزی زمانبندی محتوا
 • روابط عمومی